Svjetski kup Varna

Naša trenerica i međunarodna sutkinja na Svjetkom kupu u Varni!