MACAN KUP 2023

MACAN KUP u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici održati će se 17.06.2023. (subota)

MJESTO : DVORANA II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC (Adresa: Trg pape Ivana Pavla II. 1, Čakovec) ROK PRIJAVE: 05.06.2023. (naknadno pristigle prijave neće se uzimati u obzir)

KOTIZACIJA : iznosi 20 eura (150,69 kn) po sudioniku, a uplaćuje se organizatoru na dan natjecanja

SUCI : svaki klub obavezan je osigurati po jednog suca-sutkinju

ORGANIZATOR: GK “Marijan Zadravec Macan” Čakovec

Satnica će biti objavljena nakon konačnih prijava. Svakom sudioniku organizator će osigurati sendvič, sok i čokoladicu.

Na ovom natjecanju mogu nastupiti samo djeca koja su registrirana pri HGS-u u OSNOVNOM PROGRAMU i imaju važeće liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Natjecanje će se održati prema propozicijama HGS-a za OSNOVNI PROGRAM 1 u ŽSG i OSNOVNI PROGRAM 1 u MSG.