6. ŽABICA KUP 2023.

POZIV NA 6. ŽABICA KUP

                      u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici                    

 

Mjesto Karlovac:                 Školska sportska dvorana Dubovac (OŠ Dubovac)

Datum:                                 2. prosinac 2023.

Rok prijave:                         20. studeni 2023.

Kotizacija:                           20,00 € po sudioniku

Suci:                                    svaki klub obavezan je osigurati po jednog suca/sutkinju

Organizator:                         Gimnastički klub "Sokol" Karlovac

 

 

Okvirna satnica

 

Do 08:00                    okupljanje natjecatelja

13:00 - 13:30              otvaranje natjecanja                                    

20:00                          predviđeni završetak

 

  • Satnica je okvirna i podložna promjenama
  • Točna satnica nakon konačnih prijava
  • Svakom sudioniku organizator će osigurati lunch paket
  • Na ovom natjecanju mogu nastupiti samo djeca koja su registrirana pri HGS-u u OSNOVNOM PROGRAMU
  • Natjecanje će se održati po propozicijama HGS-a za OSNOVNI PROGRAM 1 u MŽSG
  • Propozicije i pravilnike (videa vježbi) za OSNOVNE PROGRAME možete naći na stranicama HGS-a pod MSG i ŽSG osnovni program
  • Klubovi su obavezni registrirati vježbače/ice pri HGS-u i imati važeće liječničke potvrde za sve natjecatelje, u protivnom neće moći nastupiti na natjecanju