MORČIĆ KUP 2024.

6. Morčić Kup u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici  održati će se 02.06.2024. (nedjelja).

ORGANIZATOR: Gimnastički klub „Rijeka“ MJESTO: RIJEKA, dvorana Dinko Lukarić (Kozala 37) 

ROK PRIJAVE: srijeda 22.05.2024.

KOTIZACIJA: iznosi 20,00 € po sudioniku

SUCI: svaki klub obavezan je osigurati barem jednog suca/sutkinju

SATNICA I RASPORED

 Svakom sudioniku organizator će osigurati lunchpaket.

 Na ovom natjecanju mogu nastupiti samo vježbači/ce koja su registrirana pri HGS-u u OSNOVNOM PROGRAMU

 Propozicije i pravilnike (videa vježbi) za OSNOVNE PROGRAME možete naći na stranicama HGS-a (www.hgs.hr) pod MSG i ŽSG osnovni program

 Natjecanje će se održati po propozicijama HGS-a za OSNOVNI PROGRAM 1 u ŽSG OSNOVNI PROGRAM 2 u MSG

 Klubovi su obavezni registrirati vježbače/ice pri HGS-u i imati važeće liječničke potvrde za sve natjecatelje, u protivnom neće moći nastupiti na natjecanju.