PRVENSTVO GRADA ZAGREBA 2018

PRVENSTVO GRADA ZAGREBA u MSG i ŽSG u B i C programu održati će se na Kineziološkom fakutetu, 27.10.2018. godine, a PRVENSTVO GRADA ZAGREBA u MSG i ŽSG u A programu održati će se 28.10.2018 u ZTD Hrvatski Sokol.

Organizator: ZGS                                                                                                              

Programi natjecanja: U skladu sa propozicijama HGS-a za 2018. godinu(MŽSG B I C program)   

Mjesto održavanja natjecanja i satnica:        

27.10.2018.-PRVENSTVO GRADA ZAGREBA - Gk ''Novi Zagreb'', Kineziološki fakultet, dvorana za sportsku gimnastiku

09.15-09.45        OPĆE ZAGRIJAVANJE I TURNUSA(MSG B I C PROGRAM+ŽSG B PROGRAM)

09.15-09.45        SUDAČKI SASTANAK MŽSG u kantini fakulteta

9.45-12.15          NATJECANJE I. TURNUSA

12.15-12.35        RAČUNSKA OBRADA PODATAKA

12.35-12.55        OTVARANJE NATJECANJA, PROGLAŠENJE REZULTATA I. TURNUSA (DEFILE NATJECATELJA I NATJECATELJKI I. I II. TURNUSA)

12.55-13.15        OPĆE ZAGRIJAVANJE II. TURNUSA (C ML.KADETKINJE I C KADETKINJE)

13.15-15.00        NATJECANJE II. TURNUSA

15.00-15.20        RAČUNSKA OBRADA PODATAKA

15.20-15.35        PROGLAŠENJE REZULTATA II. TURNUSA

15.35-15.55        OPĆE ZAGRIJAVANJE III. TURNUSA(C ML.JUNIORKE, JUNIORKE I SENIORKE )

15.55-17.30        NATJECANJE III. TURNUSA

17.30-17.50        RAČUNSKA OBRADA PODATAKA

17.50     PROGLAŠENJE REZULTATA III TURNUSA

Napomena:

SVA NATJECANJA ODRŽAVAJU SE NA NAČIN DA NATJECATELJI/NATJECATELJKE IMAJU NAKON OPĆEG ZAGRIJAVANJA  ZAGRIJAVANJE OD 7 MINUTA NA SPRAVI NA KOJOJ PRVO NATJEČU I TAKO REDOM.

MOGUĆA SU ODSTUPANJA OD SATNICE! 

28.10.2018.-PRVENSTVO GRADA ZAGREBA - ZTD ''Hrvatski Sokol'' 

08:15 - 08:30 OPĆE ZAGRIJAVANJE ŽSG i MSG 

08:30 - 09:00 ZAGRIJAVANJE PO SPRAVAMA (+ 3min po spravi pred sam nastup)

09:00 - 11:15 NATJECANJE ŽSG i MSG 

08:20 - 08:40 SUDAČKI SASTANAK ŽSG

08:40 - 08:55 SUDAČKI SASTANAK MSG 

11:30 - 11:45 OTVORENJE NATJECANJA I PROGLAŠENJE 

MOGUĆA SU ODSTUPANJA OD SATNICE!

NAPOMENA: POMICANJE SATA SA SUBOTE NA NEDJELJU NA ZIMSKO VRIJEME!